Skip to content

Aansprakelijkheid

Wanneer u, een gezinslid of uw huisdier onbedoeld schade toebrengt aan een ander of andermans bezittingen, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekert en beschermt u tegen dit risico. De kosten van deze schade worden door deze verzekering gedekt.

Een aansprakelijkheidsverzekering kan zowel voor een alleenstaande worden afgesloten als voor een gezin. Bij een gezin zijn automatisch alle gezinsleden verzekerd, ook eventuele studerende kinderen die uitwonend zijn, meerderjarige kinderen die thuis wonen of uw grootouders die bij u inwonen.