Skip to content

Bedrijfsmatige verzekeringen

Ondernemer zijn is een uitdaging en wellicht komt u dagelijks in aanmerking met risicovolle keuzes. Op het gebied van verzekeringen is het echter belangrijk zo min mogelijk risico te lopen.

Een klein ongeval kan immers grote financiële gevolgen hebben, waardoor de continuïteit van uw bedrijf gevaar loopt. Zorg er daarom voor dat u goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden op het gebied van bedrijfsmatige verzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen bieden tegenwoordig meer dan alleen een polis. Zo kunt u door het treffen van schadepreventiemaatregelen belangrijke risico’s terugbrengen en daarmee de schadekans verlagen. Spelt Verzekeringen Hypotheken denkt graag met u mee om schade te voorkomen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Voor een ondernemer wordt het aansprakelijkheidsrisico steeds belangrijker. Iedere onderneming kan geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsstelling voor een door derden geleden schade. Door verharding van de maatschappij, in combinatie met een sterk toegenomen claimbewustheid bij consument en/of werknemer en aanscherping van de rechtspraak op dit gebied, is het risico van aansprakelijkheid de laatste jaren sterk toegenomen. Ter bescherming van het vermogen en daarmee de continuiteit van de onderneming is een aansprakelijkheidsverzekering dan ook onmisbaar.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met diverse vormen van aansprakelijkheid:

  • Algemene aansprakelijkheid
  • Productenaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Milieu-aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid

In veel gevallen kan worden volstaan met het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Voor nadere informatie en het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.

Milieuaansprakelijkheid

Risico’s horen bij ondernemen. Maar ondernemers weten wel graag welke risico’s ze lopen. En hoe hoog die risico’s zijn. Daarom heeft u een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen in huis. Maar is uw pakket ook daadwerkelijk compleet? Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor zijn momenteel heel veel ondernemingen niet verzekerd tegen milieuschade. Grote kans dat ook u tot die groep behoort. En weet u dan eigenlijk wel hoeveel risico u loopt? De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,= kosten. Als u daar niet voor verzekerd bent komen de kosten voor uw rekening. Wilt u dat risico wel lopen?

Wilt u weten of u wel verzekerd bent voor de gevolgen van milieuschade? Neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsgebouwen en inventaris-/goederen

Voor elk gezond bedrijf is continuïteit van groot belang. Een goede bescherming van uw bedrijfsbezittingen, zowel gebouwen als inventaris en goederen, is van essentieel belang. Met een uitgebreide verzekering, volledig afgestemd op specifieke eisen binnen uw bedrijf, heeft u een uitstekende dekking voor schade door brand, storm etc. Op basis van risicoanalyse zijn wij in staat de risico’s voor u in kaart te brengen.

Bedrijfsschade

Bij een bedrijfsschadeverzekering worden de vaste kosten en nettowinst uitgekeerd tijdens een bepaalde herstelperiode na – bijvoorbeeld – een brand.

Veel bedrijven die geconfronteerd zijn met een grote brand gaan failliet door het ontbreken van een bedrijfsschadeverzekering, ook als de directe schade na een brand wordt vergoed. Tijdens de herstelwerkzaamheden ligt het bedrijf stil en wijken klanten uit naar andere leveranciers. Inkomsten vallen weg, terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u de terugval van de brutowinst verzekeren.

Het verzekerd bedrag van de bedrijfsschadeverzekering is gebaseerd op de brutowinst. Omdat de vaste lasten en nettowinst jaarlijks kunnen schommelen, bestaat het risico dat u onder- of oververzekerd bent. Om dit risico te beperken wordt een zgn. increase/decrease-clausule toegevoegd, zodat er achteraf naverrekening kan plaatsvinden op basis van het juiste bedrag.

Computer- en elektronicaverzekering

U staat er wellicht niet elke dag bij stil, maar computers en andere elektronische apparatuur vormen een belangrijke schakel binnen uw bedrijf. Schade aan dergelijke apparaten heeft dikwijls verstrekkende gevolgen en zorgt voor aanzienlijke financiële schade.

Blikseminslag, brand, diefstal en vandalisme zijn allemaal risico’s waarbij uw kostbare apparatuur en zeker ook uw waardevolle gegevens verloren kunnen gaan. Met het gevolg dat belangrijke werkzaamheden stagneren.

Machineschade- en machinebedrijfs-schadeverzekering

Brand, inbraak, waterschade, een werknemer die een fout maakt bij de bediening van een machine of een defect in de machine zelf. Het kan voor grote materiële schade zorgen. Naast de materiële schade kan ook het productieproces stil komen te liggen. Deze gevolgschade leidt dan tot bedrijfsschade. Wij kunnen voor uw bedrijf de gevolgen van een machineschade inzichtelijk maken door middel van een risicoanalyse.

Ziekteverzuim

Voor zowel de werknemer als de werkgever is ziekteverzuim een vervelende situatie. U hoopt als ondernemer dat uw werknemers niet ziek thuis komen te zitten, maar helaas komt dit in de praktijk dagelijks voor.

Als werkgever bent u verplicht, bij zowel korte als langdurige ziekte, een deel van het inkomen door te betalen aan de werknemer. Een kostenpost die flink kan oplopen. Zorg daarom dat u een ziekteverzuimverzekering afsluit, die u tegen de financiële risico’s verzekert.

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk; op maat verzekeringen voor zowel kleine als grote bedrijven. Vraag vrijblijvend advies bij ons op welke verzuimverzekering het meest geschikt is voor uw situatie.

WIA

De WAO is per 1 januari 2006 vervangen door de WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar wat iemand nog wel kan; zijn of haar arbeidsvermogen. Voor sommige arbeidsongeschikte werknemers houdt dit in dat zij plotseling minder inkomsten krijgen.

Maar ook voor u als werkgever kunnen de kosten oplopen door de verplichtingen tot re-integratie inspanningen en loon doorbetaling. Bent u een ondernemer en heeft u werknemers in dienst, dan is het verstandig goed te informeren naar verzekeringen die de WIA kosten dekken.

U kunt als ondernemer er voor zorgen dat arbeidsongeschikte medewerkers, die plotseling minder inkomsten ontvangen, een inkomensaanvulling krijgen. Daarmee biedt u dus een stukje zekerheid in het leven van uw werknemer. Een WIA verzekering wordt daarom vaak als een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde gezien.

Bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen komen de nodige regelgeving en voorwaarden kijken. Wij geven u graag deskundig advies op dit gebied, zodat een passende verzekering kunt afsluiten.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande een vraag, neem dan contact met ons op.